Human

Medewerkersbeleving in 2023: wat is de trend in jouw branche?

Ieder jaar onderzoekt Intregron de ‘Employee Experience’, ofwel medewerkersbeleving, in Nederland. Ze brengen de enthousiasme-ontwikkelingen van werkend Nederland in kaart, meten de Employee Net Promotor Score (eNPS) en analyseren factoren die hier invloed op hebben. Benieuwd naar wat de meest opvallende trends zijn? Wij delen de highlights met je:

hero-image

Daling in algemeen medewerkersenthousiasme 

Na 4 jaar op rij een stijging te hebben gezien in het gemiddeld medewerkersenthousiasme, is deze in 2023 gedaald. Dit is in kaart gebracht via de eNPS, waarbij het aantal Promotors (geven hun werkgever een rapportcijfer van 9 of 10), Passives (cijfer 7-8) en Detractors (cijfers tussen 1 en 6) naast elkaar worden gezet. Daar komt vervolgens een eindcijfer uit tussen de -100 en +100. Zo ziet de trend er nu uit: 
 

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, nummer

Automatisch gegenereerde beschrijving

Figuur 1 Bron: Integron Employee Experience 2023
 

De eindscore is ten opzichte van vorige jaren met 6 punten afgenomen, wat een flinke daling is. Over het algemeen kan je stellen dat een score onder de 0 reden is tot actie, en hoe dichter je bij de +100 zit hoe meer je bij een perfecte score komt. Deze daling brengt het gemiddelde dichterbij een negatief eindcijfer, waardoor dit een alarmerende ontwikkeling is. Reden dus om uit te zoeken waar deze daling vandaan komt en wat je er eventueel aan kan doen als werkgever!
 

Oorzaken daling Employee Experience 

Over het algemeen zit de grootste impact op de daling hem in het afnemen van het aantal enthousiastelingen, de ‘Promotors’. Wat vinden zij belangrijk en waar zijn ze dit jaar minder tevreden over? Dit zijn de belangrijkste oorzaken:

  1. Werk-privé balans (te veel hooi op de vork nemen)
  2. Waardering van leidinggevende 
  3. Goede beloning (salaris past niet meer bij het duurdere leven)
     

Op deze punten is het enthousiasme dus het meeste gedaald bij de Promotors. Maar ook het aandeel Detractors (negatievelingen, kortgezegd) is gestegen en bij hen speelt vooral de onvrede over (gebrek aan) leiderschapskwaliteiten de grootste rol hierin.  
 

Binding neemt af; meer verloop

Naast de Employee Experience is de binding van medewerkers ook onderzocht. Deze binding wordt gemeten aan de hand van trots en betrokkenheid. Het niveau van trots om voor een organisatie te werken is in de afgelopen jaren nagenoeg stabiel gebleven, maar in de betrokkenheid is ook een dalende trend zichtbaar. 


Het aantal medewerkers dat in sterke mate betrokken is neemt af, en het aantal dat betrokkenheid minder of niet ervaart neemt toe. Dat werkt door op de beweging die we zien op de arbeidsmarkt. Meer medewerkers vertrekken naar een andere werkgever. In 2023 gaf 23% van de respondenten aan in het afgelopen jaar te hebben gesolliciteerd bij een andere organisatie, en 30% is van plan dit komend jaar nog te doen:
 

Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, lijn

Automatisch gegenereerde beschrijving Afbeelding met tekst, schermopname, Lettertype, lijn

Automatisch gegenereerde beschrijving

Figuur 2 Bron: Integron Employee Experience 2023
 

Employee Experience in jouw branche?

In bijna iedere branche is onder de medewerkers een enthousiasmedaling zichtbaar. De grootste verschuiving daarin, is in de branche Overheid. In 2022 was daar nog de hoogste eNPS (+26) gemeten, en nu daalt dat enthousiasme naar net boven het landelijk gemiddelde (+7). 
 

De Installatiebranche laat echter een hele andere beweging zien; deze branche staat dit jaar op plek 1 met een eNPS van +25! In de branches Facilitaire Dienstverlening en Groothandel worden, net als vorig jaar, de laagste scores gemeten van beiden -7. 
 

Afbeelding met Perceel, lijn, diagram, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving

Figuur 3 Bron: Integron Employee Experience 2023
 

Ondanks de algemene daling in medewerkerstevredenheid is het goed om te benoemen dat de meeste branches nog in een positief getal eindigen qua score. Dat betekent dat de cijfers (nog) geen reden geven tot paniek, maar het is zeker zaak om de eindscore weg te houden bij de negatieve getallen en dat vereist nu actie.
 

Inzetten op een betere Employee Experience loont 

Zoals Integron mooi zegt: Koester je Promotors, ontwikkel je Passives waar het kan en neem afscheid van Detractors die echt van de kar zijn gevallen. Dat klinkt misschien hard, maar van deze laatste groep is bekend dat zij vaak een negatieve impact hebben op de werksfeer en dat 53% in het aankomende jaar wil gaan solliciteren. Daarom is het beter om meer aandacht/tijd/moeite te steken in de andere twee groepen. 


Sterker nog, een groter aandeel in Promotors loont: zij zijn niet alleen degenen die uit zichzelf positief spreken over hun werkgever aan hun omgeving (=mond-tot-mond reclame t.b.v je recruitment), maar zijn ook de medewerkers die het minst ziek zijn én het minst vaak vertrekken naar een andere werkgever. 


Daarnaast zijn er verschillende conclusies te halen uit het onderzoek, die voor ieder bedrijf in iedere branche positieve impact zullen hebben voor de Employee Experience:
 

Afbeelding met tekst, Lettertype, schermopname

Automatisch gegenereerde beschrijving

Figuur 4 Bron: Integron Employee Experience 2023

 

Employee Experience beïnvloedt je Candidate Experience

Vanuit matchlab delen wij vooral informatie en adviezen rondom de Candidate Experience en recruitment(marketing) activiteiten. En ook de Employee Experience, en met name een positieve, kan je Candidate Experience heel veel brengen!
 

Zoals we hierboven al noemden, zorgen Promotors voor (gratis) mond-tot-mond reclame over jou als werkgever. Dat is de sterkste vorm van reclame omdat mensen de mening van hun dierbaren waarderen en ter harte nemen. Daarnaast lenen de meningen en ervaringen van tevreden medewerkers zich perfect voor je Employer Branding content. Hoe beter jij de positieve, krachtige verhalen van blije medewerkers vast kunt leggen en gericht kunt delen met je talentdoelgroep(en), hoe meer mensen geneigd zullen zijn te solliciteren op jouw vacatures.

 

Meer weten over hoe je je Employee Experience kunt inzetten voor je Employer Branding? Get in touch 😊

Recente blogs

Alle blog posts