Knowledge

Upskilling en Reskilling in je wervingsstrategie

Door de snelle veranderingen in de arbeidsmarkt investeren bedrijven steeds meer in het omscholen en bijscholen van hun huidige werknemers. Een trend die ookwel bekend staat als upskilling en reskilling. Dit speelt een steeds grotere rol in de wervingsstrategieën van HR-medewerkers en recruiters. In deze blog leggen we het belang van upskilling en reskilling uit en delen we hoe bedrijven dit integreren in hun talentmatchmaking.

hero-image

Wat is upskilling en reskilling?

Upskilling en reskilling zijn termen die worden gebruikt om het proces te beschrijven waarbij werknemers nieuwe vaardigheden leren, om zich aan te passen aan veranderende werkvereisten. Upskilling richt zich op het verbeteren van de bestaande vaardigheden van werknemers, terwijl reskilling zich richt op het aanleren van nieuwe vaardigheden die nodig zijn voor een andere functie of rol.

Met de opkomst van technologie en de digitalisering van veel bedrijfsprocessen, is de vraag naar nieuwe vaardigheden toegenomen. Veel traditionele banen worden vervangen door geautomatiseerde systemen en kunstmatige intelligentie. Het is daarom essentieel voor werknemers om zich voortdurend bij te scholen en nieuwe vaardigheden te ontwikkelen om relevant te blijven op de arbeidsmarkt.

 

Waarom is upskilling en reskilling belangrijk?

Upskilling en reskilling zijn belangrijk om verschillende redenen:

 1. Behoud van talent: Door werknemers de mogelijkheid te bieden om nieuwe vaardigheden te leren en zichzelf te ontwikkelen, vergroten bedrijven de kans dat ze hun beste werknemers behouden. Het investeren in de groei van werknemers laat zien dat het bedrijf waarde hecht aan hun ontwikkeling en toekomstige groeimogelijkheden.
   
 2. Recruitmentkosten verlagen: Het werven van nieuwe werknemers kan duur zijn, zowel in termen van tijd als geld. Door bestaande werknemers up te skillen of te reskillen, kunnen bedrijven de kosten van werving en onboarding verminderen. Bovendien hebben werknemers die al bekend zijn met de bedrijfscultuur en processen vaak minder tijd nodig om productief te worden in hun nieuwe rol.
   
 3. Flexibiliteit en aanpassingsvermogen: In een snel veranderende arbeidsmarkt is het belangrijk dat werknemers flexibel en veerkrachtig zijn. Door werknemers nieuwe vaardigheden aan te leren, kunnen bedrijven beter inspelen op veranderingen in de markt en snel reageren op nieuwe kansen.
   
 4. Innovatie en concurrentievoordeel: Door werknemers up te skillen en te reskillen, kunnen bedrijven hun innovatievermogen vergroten. Medewerkers met nieuwe vaardigheden kunnen nieuwe ideeën en perspectieven brengen, waardoor het bedrijf concurrentievoordeel kan behalen.

 

Integratie van upskilling en reskilling in wervingsstrategieën

Veel bedrijven hebben het belang van upskilling en reskilling erkend en integreren deze benaderingen in hun wervingsstrategieën. Hier zijn enkele manieren waarop bedrijven upskilling en reskilling faciliteren:

 • Interne opleidingsprogramma's: Bedrijven kunnen interne opleidingsprogramma's opzetten om werknemers nieuwe vaardigheden aan te leren. Dit kan variëren van formele opleidingen en workshops tot mentorprogramma's en job-rotaties.
   
 • Samenwerking met onderwijsinstellingen: Bedrijven kunnen samenwerken met onderwijsinstellingen om werknemers toegang te geven tot relevante opleidingen en certificeringen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren via online cursussen of parttime studiemogelijkheden.
   
 • Externe trainingsmogelijkheden: Bedrijven kunnen werknemers de mogelijkheid bieden om externe trainingen en workshops bij te wonen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. Dit kan zowel online als offline plaatsvinden.
   
 • Coaching en mentoring: Door werknemers te koppelen aan ervaren collega's kunnen bedrijven een omgeving creëren waarin kennis en vaardigheden kunnen worden overgedragen.

Door upskilling en reskilling te integreren in hun wervingsstrategieën, kunnen bedrijven een interne talentpool opbouwen van werknemers die zich voortdurend ontwikkelen en groeien. Dit stelt bedrijven in staat om snel in te spelen op veranderingen in de markt en concurrentievoordeel te behalen.

 

Het investeren in de groei van werknemers laat zien dat het bedrijf waarde hecht aan hun ontwikkeling en toekomstige groeimogelijkheden.

Recente blogs

Alle blog posts